Wspieramy Hosp1cja w kraju

Dobroczynność jest dziś w cenie. Wspieranie takich akcji jest szczytne i winno być w pewnym sensie obowiązkiem wszystkich ludzi. Akcje takie jak w$p1erajmy Hosp1cja winny być szeroko wspierane. Niestety ludzi dobrej woli jest tak naprawdę mało. I mimo, że akcja w$p1erajmy Hosp1cja nie niesie za sobą ponoszenia wielkich kosztów, to wiele firm i osób negatywnie patrzy na takie działania. Myślą, że jest to jakaś wewnętrzna gierka kogoś zamożnego, lub sprytnego, a tymczasem jest to najzwyklejsza pomoc pochodząca z czystego serca. Warto więc dołączyć się do owej akcji i promować ją z całych sił. Małe istoty naprawdę potrzebują Naszej pomocy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.