Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Posiadam staranne wykształcenie i 8-letnie doświadczenie, co zaręcza najwyższą jakość tłumaczonych tekstów pisanych i mówionych z wykorzystaniem branżowego języka. Niebywałym profesjonalizmem zdobyłam uznanie w gronie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w całej Europie.Moim klientom oferuję: tłumaczenia urzędowe (akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa, dyplomy, dokumenty samochodowe), prawnicze (umowy, licencje, pełnomocnictwa, akty notarialne, dokumenty sądowe, polisy ubezpieczeniowe) i biznesowe (sprawozdania finansowe, raporty biegłych rewidentów, akty założycielskie, statuty spółek i inne, np. szkoleniowe czy specjalistyczne). Zlecone transkrypcje zawsze wykonuję w nieprzekraczalnym, zgodnym z umową czasie. Do każdego zamówienia podchodzę z najwyższym profesjonalizmem i niecodzienną sumiennością. Wierzę, że zachcecie Państwo podjąć ze mną współpracę.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.