Zobacz ofertę

Zobacz ofertę

Przemysł mechaniczny powstał na bazie przemysłu wydobywczego i energetycznego i sprzyja do produkcji obrabiarek, silników, machin rolniczych, górniczych itp. Materiałów i półproduktów dostarcza mu przemysł metalurgiczny i chemiczny. Przemysł mechaniczny przynależy do grupy przemysłu elektromaszynowego i jest jednym z najbardziej energochłonnych gałęzi tej sfery – znacznie więcej na domenie zasadnicze wymagania maszyn . W Polsce istniały kiedyś prężne ośrodki tego przemysłu w Warszawie i na Górnym Śląsku. Wszyscy chyba znamy zakłady traktorów rolniczych Ursus czy fabrykę aut ciężarowych ze Starachowic.