Tranzystorowe generatory RC stosowane w witrynach chłodniczych

Tranzystorowe generatory RC stosowane w witrynach chłodniczych

Tranzystorowe generatory RC z typowymi układami sprzęgającymi RC to często stosowane układy w witrynach chłodniczych, w których istniej potrzeba osiągniecia niskich temperatur na przykład do przechowywania i ekspozycji lodów . Zazwyczaj są to generatory z układami sprzężenia zwrot­nego złożonymi z trzech czwórników elementarnych RC . Układy te muszą być takie ze względu na to, iż przesunięcia fazy o 180 st. nie można zrealizować w układzie złożonym z dwu sekcji RC. Dwie sekcje RC dają przesunięcie mniejsze od 180°. Przesunięcie 180° występuje tylko teoretycznie przy częstotliwości nieskończenie wielkiej. Tranzystor w tego typu układach pracuje zazwyczaj w układzie wzmacniacza, lub w układzie wtórnika emiterowego. Układy sprzęgające witryn chłodniczych mają wejścia połączone z wyjściami wtórników, ponieważ muszą być zasilane ze źródła napięciowego o małej rezystancji wewnętrznej, a urządzenia te można zobaczyć na www.witryny-chlodnicze.pl. Generatory RC wytwarzają drgania o takiej częstotliwości, przy której przesunięcie fazowe układu sprzęgającego wynosi 180 st. Układ sprzęgający zastosowany ,w agregatach witryn chłodniczych daje przesunięcie 180 st. Potencjometr zainstalowany w tego typu układach umożliwia dobranie najlepszych warunków sprzężenia.