Urlop wychowawczy 2013

Urlop wychowawczy 2013

Prawo do urlopu wypoczynkowego to najważniejsze z praw pracowników. Podkreślić jednak należy, że prawo to bywa mocno ograniczone przez przepisy obowiązującego w Polsce prawa pracy. O ile bowiem pracownik ma prawo wykorzystać urlop, to dający zatrudnienie może nie udzielić urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy oraz zasady jego udzielania z pewnością dotyczyć będą znaczną ilość zatrudnionych. Z regulacjami udzielania zatrudnionym urlopów wypoczynkowych zaznajomisz się najszybciej na naszej stronie internetowej o prawie pracy.

Ilość dni urlopu wypoczynkowego jakie można dać zatrudnionemu uzależniona jest od aktualnego stażu zatrudnienia jak również od faktu, czy podjął zatrudnienie po raz pierwszy w swojej karierze zawodowej. Do tego stażu zatrudnienia wlicza się zatrudnionemu również wykształcenie.

Odpowiednie naliczenie wymiaru urlopu wypoczynkowego, przysługującego zatrudnionemu jest niezwykle ważne. Nieprawidłowe naliczenie wymiaru urlopu wypoczynkowego może przynieść sankcje, jakie pracodawcy wymierza właściwy organ kontrolny.