Posts Tagged ‘mediator’

Mediator sądowy

Mediator sądowy

Mediator zielona góra to bezstronna osoba, która pomaga skonfliktowanym stronom w spokojnym przedstawieniu swych racji i oczekiwań, a następnie w wypracowaniu rozwiązania, jakie zadowoli dowolną ze stron. Zadaniem mediatora jest pomoc w skoncentrowaniu się na kłopotach, tudzież w konsekwencji – w ich rozwiązaniu.Do mediatora potrzeba zgłosić się zwłaszcza wówczas, jeżeli strony nie tylko nie potrafią rozwiązać zaistniałego konfliktu, lecz spośród trudem przychodzi im chociażby rozmowa i negocjacje. Skorzystanie spośród pomocy mediatora możliwe jest przed rozpoczęciem procesu sądowego. Mediacja może spośród powodzeniem zastąpić postępowanie sądowe. Porozumienie, osiągnięte spośród pomocą mediatora, wymagać będzie jedynie zatwierdzenia przez sąd.Jedna ze stron konfliktu może zachęcić do mediacji drugą stronę. Pokłócone strony mogą dodatkowo zostać skierowane do mediatora na pewnym etapie toczącego się już postępowania sądowego.

Mediacje małżeńskie

Mediacje małżeńskie

Coraz więcej par, które decyduje się na rozwód postanawia, skorzystać z pomocy mediatora. Niestety, lecz niezwykle często jest tak, że partnerzy nie potrafią dojść do porozumienia. Jest ono wymaganie w czasie rozwodu. Jednak, takie mediacje małżeńskie często są pierwszą próbą rozmowy o wszelkich sporach i konfliktach. Wszystko dzięki temu, że mediator dba o to, by rozmowa przebiegała w taki sposób, by każda ze stron mogła się wypowiedzieć, a druga, by jej wysłuchała. Dlatego też, mediacje rodzinne są niezwykle często pełne łez. Na nich niezwykle często partnerzy wykrzykują sobie wszystkie krzywdy, które sobie wyrządzili. Dzięki pomocy mediatora w ustaleniu porozumienia cały proces związany z rozwodem przebiega szybciej, dzięki czemu małżonkowie mają szybciej go za sobą.