Maszyny do lodów

Maszyny do lodów

Sprzedaż maszyn do lodów jest dochodowym interesem. Każdy liczący się obiekt handlowy, który świadczy sprzedaż maszyn do lodów da się poznać po tym, iż realizuje zarówno serwis tych maszyn. Nasz firma jest klasycznym ideałem, ponieważ świadczymy nie tylko sprzedaż maszyn do lodów, ale także wykonujemy renowację i serwis maszyn do lodów. Jeżeli są Państwo zainteresowani maszyną do lodów lub potrzebują Państwo wykonać renowację maszyny to dobrze Państwo trafili. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z lokalnym biurem obsługi klienta.

Przewody, końcówki i złącza w maszynach do lodów

Przewody, końcówki i złącza w maszynach do lodów

Połączenie między poszczególnymi przewodami w układach maszyn do lodów to bardzo ważne elementy i są one wykony­wane za pomocą specjalnych przewodów łączeniowych. Zarówno przewody, jak i wejścia oraz wyjścia w poszczególnych elementach maszyn do lodów mają specjalne zakończenia końcówki umożliwiające trwałe, szczelne i bezpieczne połączenie. Szybką wy­mianę poszczególnych elementów lub szybkie włączenie lub połą­czenie przewodów zapewniają specjalnie do tego celu wykonane złącza.

Przewody łączeniowe dzielą się na sztywne i giętkie lub sprę­żynujące. Przewodami sztywnymi łączone są najczęściej zespoły.

Połączenie dowolnego elementu maszyny do lodów z prze­wodem za pomocą końcówki stożkowej wykonane jest przez rozwalcowanie przewodu, a następnie dociśnięcie go na­krętką i tulejką. Ten typ połączenia stosowany jest w insta­lacjach nisko i średniociśnieniowych, gdzie na przewody stosowa­ne są rury ze stopu aluminium.

Połączenie w instalacjach wysokociśnieniowych, gdzie na prze­wody są stosowane rury stalowe, wykonane jest z końcówki kuli­stej lutowanej twardym lutem do przewodu oraz stożkowej końcówki przytwierdzonej do określonego elementu urządzenia.

W zadajniku tym zmianę ciśnienia wyjścio­wego uzyskuje się poprzez zmianę naciągu sprężyny. W tym celu należy odpowiednio ustawiać pokrętło ze śrubą nastawczą. Zwiększenie lub zmniejszenie naciągu sprężyny powoduje od­powiednie skręcenie lub wydłużenie mieszka sprężystego.

Przegroda ruchoma ma otwór przymykany lub rozsuwamy w zależności od położenia grzybków.

Kolejnym typem zadajnika jest zadajnik membranowy typu dysza—przysłona W zadajniku tym w stanie równowagi między przyro­stem siły i przyrostem ciśnienia zachodzi zależność przy czym ta pierwsza oznacza powierzchnię czynną membrany.

Wartość ciśnienia wyjściowego p ustawia się pokrętłem. Ele­menty pozostałe jak opór stały, opór nastawczy, przysłona i sprężyna spełniają podobną rolę jak w zadajniku pneumatycz­nym nie zmieniające względem siebie położenia. Najczęściej stosowana jest stal i stopy aluminium.

Przewody giętkie lub sprężynujące są stosowane do łączenia zespołów maszyn do wytwarzania lodów zmieniających swoje położenie względem siebie oraz w instalacjach o dużym ciśnieniu. Parametrem charakterystycz­nym przewodów łączeniowych jest ich średnica. Jej wartość za­leży od żądanej wydajności. W instalacjach pneumatycznych urzą­dzeń automatyki najczęściej spotykane są przewody łączeniowe o średnicy 4 – 10 mm.

Przy instalowaniu przewodów łączeniowych, a w szczególności przewodów sztywnych ze stali lub stopu aluminium, należy zwró­cić uwagę na właściwe ich gięcie. Promienie minimalne gięcia po osi przewodu, w zależności od ich średnicy zewnętrznej.