Notariusz Bronoszkiewicz

Notariusz Bronoszkiewicz

Rejent Bronoszkiewicz zazwyczaj koncypuje akty notarialne oraz wzory aktów. Gabinet notarialny zajmuje się tworzeniem uwierzytelnionych odpisów dowodów, sporządza protesty weksli i czeków, gromadzi depozyty, przyjmuje oświadczenia odnośnie zapisów. Do notariusza zleceń wypada również potwierdzanie własnoręcznego podpisu, potwierdzanie zgodności odpisu, notowanie raportów i inne operacje notarialne, posiadające na celu nadanie dokumentom ważności jurydycznej.