Problem z kominem Olsztyn

Problem z kominem Olsztyn

Jeżeli zamieszkujecie Państwo w Olsztynie, w budynku jednorodzinnym i instalacja grzewcza wymaga korzystania z kominowych przewodów dymowych to nie możecie zapomnieć jak ważnym urządzeniem bywa właśnie komin. Jego prawidłowe funkcjonowanie ma duże znaczenie. Pod kątem ekonomii umożliwia na maksymalne użycie wydajności instalacji grzewczej, co zezwala na obniżkę kosztów na ogrzewanie na ile to możliwe. Pod kątem bezpieczeństwa eliminuje zagrożenie pożarem, grożące z tej strony w wypadku zapalenia się sadzy. Poza tym zabezpiecza życie mieszkańców, ponieważ niezbyt drożny przewód grozi cofaniem się spalin i najgroźniejszego z takich związków, jakim bywa tlenek węgla. Problem z kominem Olsztyn może wystąpić z kilku kluczowych przyczyn. Podstawowe znaczenie ma w każdej sytuacji odpowiednia wysokość i przebieg komina. Powinien on w najgorszym przypadku przewyższać wysokość kalenicy i mieć pionowy przebieg, oprócz tego powinien być poprowadzony wewnątrz budynku. W przeciwnym przypadku po prostu nie będzie ciągu z uwagi na brak naturalnego dostępu wiatru lub komin będzie ulegał wychładzaniu, co znacznie obniży wydajność ciągu. Najczęściej pojawiającą się przyczyną braku prawidłowego ciągu może być zatkanie światła przewodu sadzą.

Frezowanie kominów

Frezowanie kominów

Kominy XXI wieku

Według raportów instytucji odpowiedzialnych za bezpieczny stan budynków, kondycja wielu kominów w naszym kraju wymaga interwencji. Brak stosownego ciągu kominowego, niestosowny dobór materiałów na ściany kominowe stwarzają realne zagrożenia dla mieszkańców, pracowników , a oprócz tego osób przebywających w zasięgu oddziaływania takich niebezpieczeństw.

Do największych zagrożeń należy zaliczyć pożar, którego zarzewiem jest sadza przywierająca do powierzchni wewnetrznych komina. Niewypalona sadza występuje w kominie w większości przypadków wtedy, gdy w ściankach komina występują nierówności i zagłębienia ułatwiające zagnieżdżanie się osadów, a również wtedy gdy konstruktorzy zaprojektowali niepotrzebne przewężenia i zakręty.

Innym poważnym zagrożeniem bywa możliwość zatrucia się czadem, który powstaje wtedy, gdy spalanie węgla następuje w niedostatecznej ilości tlenu. Częstym powodem przedostawania się czadu do pomieszczenia są zapchane kominy i niedostateczny ciąg.

Trzecim poważnym zagrożeniem bywa możliwość zawalenia się komina, którego ściany uległy uszkodzeniu.

Frezowanie kominów jako eliminator zagrożeń

By zapobiec większości opisanych zagrożeń można wybudować komin od nowa albo naprawić zepsuty. Okazuje się, że koszty naprawy są znacznie niższe niż budowa od nowa. Jednak pod warunkiem wykorzystania metody, którą jest frezowanie komina, z użyciem najnowocześniejszych i bezpiecznych urządzeń. Zapraszamy Państwa na stronę marex-frez.pl/frezowanie-kominow. Znajdziecie tu szczegółowy opis techniki , a oprócz tego porozmawiacie z doświadczonymi fachowcami, którzy udzielą rzeczowej porady i skalkulują koszt usługi.

Frezowanie kominów – czy warto?

Frezowanie kominów - czy warto?

Frezowanie kominów jest ekonomiczną metodą naprawy starego, zepsutego komina, usuwania osadów sadzy szklistej lub poprawienia ciągu poprzez powiększenie średnicy przewodu.

Kominy. Oko w oko z dylematem budować nowy czy remontować stary. W związku z zakresem robót, jakie byłyby konieczne do zrealizowania dla zburzenia nieekonomicznego już i zastąpienie go nowym , a oprócz tego czasu, który byłby do tego typu robót potrzebny wykorzystanie metody frezowania jest zalecane. Jednym z argumentów wskazujących na stosowanie tej metody jest oszczędność materiałów i środków na rozbiórkę starego komina, usunięcie powstałego gruzu, posprzątanie powstałego bałaganu , a oprócz tego wybudowanie nowego komina. Drugim argumentem jest skrócenie czasu, w którym komin nie będzie spełniał pierwotnych funkcji i czasu wyłączenia z użytkowania części budynku, w których przebiega szyb kominowy. Czas niezbędny na wykonanie frezowania i uprzątnięcie terenu robót, to tylko 1-3 dni robocze. powiększenie otworu w przewodzie kominowym można stosować w sytuacji, kiedy istniejące ściany komina mają grubość nie mniejszą niż 15cm. Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy na stronę frezowanie kominów