Tłoki i nurniki instalowane w pompach hydraulicznych

Tłoki i nurniki instalowane w pompach hydraulicznych

Tłoków tarczowych używa się w pompach niskociśnieniowych do 6 at., do tak zwanych parowych pompach bezkorbowych i pompach zwartej budowie, które były instalowane w pierwszych typach wind dla niepełnosprawnych z napędem hydraulicznym. Tłoki w tego typu pompach są ukształtowane, jako jednościankowe lub dwuściankowe, płaskie lub baryłkowate dla zmniejszenia przestrzeni szkodliwej.

W celu uszczelnienia tłoka używa się do czystych cieczy roz­prężnych pierścieni żeliwnych lub brązowych, umieszczonych w rowkach na pobocznicy tłoka. Wywinięte pierścienie kiedyś skórzane dziś silikonowe mankiety grubości 3do5 mm, stosowane nawet przy wysokim ciśnieniu do cieczy zimnych, niezbyt zanieczyszczonych, mają własność samouszczelniające pod działa­niem ciśnienia, lecz podczas dłuższego postoju pompy łatwo wysychają tracą szczelność. Do wody gorącej używało się kiedyś uszczelnienia z drewna dębowego, klonowego lub z ebonitu, do zimnych cieczy zanieczyszczo­nych pierścieni z twardej gumy. Niekiedy były też używane również uszczel­nienia z wygotowanej w tłuszczu plecionki konopnej, lnianej, bawełnianej lub z nagumowanej tkaniny. Dziś w windach dla niepełnosprawnych stosuje się oczywiście o wiele nowocześniejsze i mniej zawodne materiały. Pompy z tłokami i nurnikami można też znaleźć na stronie www.platformy-dla-niepelnosprawnych.slask.pl