Domy bioklimatyczne

Domy bioklimatyczne

Biuro projektowe specjalizujące się w opracowywaniu projektów domów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Silny nacisk kładziemy na aspekty prośrodowiskowe. Podczas projektowania opracowywane są analizy LCA oraz optymalizacja w tym zakresie. Brane pod uwagę są aspekty oddziaływania domu na środowisko a także wpływ produktów budowlanych na zdrowie użytkowników. W znacznym zakresie używa się materiałów ponownie użyte oraz pochodzące z recyklingu. Inny zakres stanowią materiały naturalne nieprzetwarzane – czyli np. ziemia czy słoma.

Budując domy ekologiczne należy kierować uwagę na zdrowie i komfort ludzi, gdyż większość ludzkiego życia spędzamy w środku budynków. Z tego powodu bardzo istotne będzie to jakiego typu stworzymy środowisko wewnątrz budynku.