Budowa domu – Warszawa

Budowa domu - Warszawa

Osób biorących udział w trakcie budowy domu jest bardzo wielu, np.: Inwestor, Doradcy i konsultanci (np. geodeci, ekonomiści), Podwykonawcy robót budowlanych, Zaopatrzeniowcy, Inżynier kontraktu (UE),Instytucje finansujące inwestycje (banki, leasingodawcy), Placówki nadzoru budowlanego, Firmy zajmujące się podłączeniem do sieci energetycznej.

Taka liczba osób wymaga właściwego zarządzania oraz opracowania harmonogramu działań.

Bez dobrego harmonogramu i zatrudnienia menadżera projektu pojawiają się się różnego rodzaju problemy. Dobre zarządzanie i harmonogram mogą uniknąć pojawianie się problemów.

Wyjątkowo narażone na kłopoty są inwestycje domów pasywnych – gdzie wymagana jest precyzyjna realizacja budynku.