Aparaty CPAP

Aparaty CPAP

Bezdech senny jest chorobą, która dotyka rok do roku więcej ludzi (według badań przyjmuje się, że dotyczy to grupy 24% mężczyzn i 9% kobiet). Skontroluj, czy znajdujesz się w grupie podwyższonego ryzyka. Najbardziej skuteczna metoda terapii bezdechu sennego to stosowanie aparatów CPAP. Urządzenia te dzielimy na aparaty, które dostarczają w trakcie snu ciśnienie o równym, ustalonym przez lekarza poziomie a także na urządzenia zautomatyzowane dostarczające w trakcie snu zmieniające się ciśnienie, które jest wyznaczone przez elektronikę urządzenia, dopasowując je do zapotrzebowania organizmu. Powietrze z aparatu CPAP przekazywane jest za pośrednictwem maski. Dzielimy je na: maski na twarz i maski do nosa. Urządzenia do kuracji bezdechu sennego skierowane są dla ludzi, u których zdiagnozowano bezdech senny. Wszyscy, którzy chcą poprawić jakość własnego snu, poprawić koncentrację, a zwłaszcza wyleczyć bezdech senny mogą po wizycie u lekarza zdecydować się na aparaty CPAP.

Bezdech.edu.pl

Bezdech.edu.pl

Bezdech senny to jedna z najczęstszych dolegliwości osób starszych, a w szczególności mężczyzn, która stanowi ich własny problem, lecz zarówno zakłóca niestety spokojny sen partnerowi. Chrapanie było tematem żartów, niemniej ta niedogodność może stanowić spore ryzyko dla zdrowia jak również należy ją leczyć. Jest to powodem tego, że jest niekiedy wskaźnikiem istotnej choroby, która doprowadzić zdoła do niedotlenienia, dlatego zalecane jest leczenie bezdechu.