Architekt radzi

Architekt radzi

Co robić jeśli zauważymy grzyb w domu?

Pojawienie się pleśni na przegrodzie wewnątrz domu świadczy o dużej wilgotności w pokoju. Zazwyczaj pleśń pojawia się w narożu ściany, w pobliżu balkonu, na dachu – może to być w wyniku przeciekania wody z zewnątrz, lecz przeważnie jest to wynik występowania w tym miejscu mostka termicznego. Również wystąpieniu grzybów sprzyja wysoka wilgotność względna w pomieszczeniach. W serwisie zaprezentowano zestawienie temperatur i wilgotności względnej powietrza a także tak zwanego punktu rosy. Typowa wilgotność względna w mieszkaniu wynosi od 50-70% dla temperatury 21 stopni C. Przy tych warunkach gdy temperatura na ścianie będzie wynosić ok. 13 stopni to pojawi się na niej woda, a tym samym pojawi się możliwość rozwoju grzybów. Możliwość rozwoju grzyba jest także wtedy kiedy ściana jest zakurzona i brudna. Farba a także typ tynku także ma znaczenie. Najkorzystniejsze ze względu na możliwość wystąpienia grzyba mają tynki wapienno-gipsowe oraz tynki cementowo-wapienne. Grzyb może wyrosnąć jeśli zawilgocenie ściany występuje około 5 do 6 godzin na dzień. Aby uniknąć rozwoju grzybów należy:

  • naprawić przecieki wody z dworu,
  • zlikwidować mostek termiczny,
  • poprawić wentylację w pomieszczeniu,
  • utrzymywać ściany w czystości