Praca dorywcza

Bezrobocie jest sytuacją, gdzie pojawia się grupa ludzi skłonnych do roboty i gotowych ją podjąć, jednak niemogąca odnaleźć zatrudnienia. Działanie to mierzy się procentem siły roboczej, która nie może odnaleźć zatrudnienia. O tym, iż bezrobocie stało się kwestią społeczną, świadczy dynamika, skala, a dodatkowo forma tego zdarzenia, a także, co najważniejsze, jego niekorzystne konsekwencje, które odczuwane są coraz mocniej. Brak pracy to czynnik, jaki ma wielki, a wręcz podstawowy wpływ na zaspokajanie nowych potrzeb społecznych w różnych dziedzinach życia. Bezrobocie jako sprawa społeczna budzi ogólny lęk i strach. Jeżeli chcesz skończyć z bezrobociem, to koniecznie odwiedź nasz serwis internetowy i przejrzyj nasze ogłoszenia o pracę.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.