Ochrona danych osobowych

Przechowywanie i przetwarzanie informacji osobowych to niezwykle trudna sprawa, jasno i ściśle określona wymogami prawnymi. Na administratorze informacji osobowych, zatem trzymającym je przedsiębiorcy, spoczywa sporo obowiązków dotyczących chociażby sporządzania odpowiednich wykazów dotyczących tego w jakim miejscu i w jakiej postaci organizowane są informacje personalne oraz także jak wygląda ich przepływ pomiędzy ośrodkami danych. Kontrolą wszystkich tych prawidłowości interesuje się generalny inspektor ochrony danych osobowych, w skrócie giodo. Sprawdza on czy wszystko w tym obszarze przebiega prawidłowo i bez problemów. Jeżeli masz z tą sprawą połączone jakieś wątpliwości i pragniesz się skontaktować, to najpierw obowiązkowo odwiedź moją stronę internetową.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.