Ludwik Dorn

Ludwik Dorn to pochodzący z Tarnopola były polski polityk, który obecnie zajmuje się działalnością publicystyczną, między innymi na łamach magazynu internetowego Nowa Konfederacja. Był posłem na Sejm przez pięć kadencji w latach 1997-2015. Pełnił funkcje wicepremiera oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza a później także Jarosława Kaczyńskiego.

Jego działalność polityczna rozpoczęła się w trakcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Angażował się w działalność Komitetu Obrony Robotników, a w latach 80. jawnie prowadził działalność opozycyjna, za co też trafił do aresztu. W stanie wojennym był ścigany listem gończym i musiał się ukrywać przez półtora roku. Ludwik Dorn zajmował się też redagowaniem i wydawaniem wielu gazet opozycyjnych w tym czasie, zastępował przez pewien czas internowanego Adama Michnika. Opowiadał się zdecydowanie przeciw obradom Okrągłego Stołu, przyjmując postawę bardziej radykalną. Jego zdaniem należało doprowadzić do zjednoczenia związków zawodowych, Kościoła katolickiego oraz wojskowych przeciwko komunistycznemu rządowi.

Po obaleniu komuny Ludwik Dorn nawiązał bliższą współprace z Jarosławem Kaczyńskim, z którym to założył Porozumienie Centrum, stając się zapleczem politycznym dla ubiegającego się o prezydenturę Lecha Wałęsy. Po jego zwycięstwie został szefem zespołu analiz w Kancelarii Prezydenta RP, co trwało aż do konfliktu Wałęsy z braćmi Kaczyńskimi. W nowym tysiącleciu związał się z Prawem i Sprawiedliwością, której wierny był do końca swojej kariery politycznej. W 2011 roku przeszedł do Solidarnej Polski, co de facto zakończyło jego działalność polityczną.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.