Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe nieraz używane są w takich sytuacjach jako najszybszy i najefektywniejszy sposób zamiany targowiska w pasaż – pawilon handlowy. W pewnych sytuacjach władze komunalne rozkazują likwidację targowiska, nawet jeśli jest on urządzony pod dachem. Jedynym wyjściem z sytuacji jest obudować konstrukcje tak, żeby powstały hale stalowe. Jest to dosyć prędki i funkcjonalny sposób na obejście nakazu eliminacji bazaru. Co istotniejsze – władze najczęściej nakazują likwidacje rynku pozostawiając sobie możliwość cofnięcia tej decyzji, o ile sprzedawcy zainwestują w konstrukcje stalowe – zmieniając w ten sposób wygląd i globalną estetykę pełnego terenu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.