Komunizm

Dla większości populacji całkowicie normalny wydaje się być podział na klasy oraz przeróżnego rodzaju grupy, w zależności od wielu rozmaitych czynników. Od lat najistotniejszym miarą miejsce w strukturach cywilnych był statut majątkowy. To od bogactwa zależała lokalizacja w kręgach, możliwości rozwoju. Razem z pojawianiem się następnych warstw społecznych zaczęły kreować się wyraźnie konflikty pomiędzy tymi grupami. Jakakolwiek z nich miała inne potrzeby oraz całkowicie innych funkcji potrzebowała od państwa. Tych funkcji zdaje się nie realizować socjalizm . Albowiem dyktatury w nowym świecie nie były w stanie się utrzymać, najpopularniejszym sposobem sprawowania rządów stała się demokracja.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.