Grupa zakupowa

W konspekcie – pod pojęciem „gaz ziemny” powinno się rozumieć zwykłe paliwo, które jest wydobywane ze znajdujących się w skorupie ziemskiej złóż. Jest to mieszanina gazów, to znaczy metanu z pozostałymi gazami palnymi, a również związkami niełatwopalnymi. W skutek różnorodnego rodzaju procesów chemicznych, skład gazu podlega przemienieniom, w wyniku czego powstaje właśnie gaz ziemny. Polska należy do grona państw, w którym jest niezmiernie dużo urządzeń bazujących na technice gazowej, przeto jesteśmy jednym z najogromniejszych importerów gazu ziemnego na ziemi. Najogromniejszą spółką zajmującą się gazem ziemnym w polskim kraju jest PTP. Wejdź na naszą witrynę !

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.