Biblia o Trójce Świętej

Biblia o Trójce Świętej

Patrząc z chrześcijańskiego punktu widzenia na temat Trójcy Świętej, niezwykle kłopotliwe może być wytłumaczenie całego tego zagadnienia i wszystkiego co z nim powiązane. Samo określenie jest trudne do wyjaśnienia, jak również do ogólnego rozumowania, bowiem wyrażenie „Trójca” nie występuje w Piśmie Świętym. Sam Bóg jest nieskończenie wspanialszy aniżeli ludzie, a więc nie powinniśmy starać się go dokładnie poznać. Co więc mówi Biblia o Trójce Świętej? Biblia jedynie mówi nam, że występuje pod trzema osobami: Ojca, Jezusa oraz Ducha Świętego. Biblia mówi nam także iż jest tylko jeden Bóg i choć przedstawione i zrozumiałe potrafią być jedynie niektóre fakty dotyczące relacji pomiędzy Trójcą to ostatecznie nie są one w pełni oczywiste dla ludzkiego rozumu. Nie znaczy to jednak, że Trójca Święta nie jest prawdziwa lub tylko biblijna. Warto zapamiętać, że termin „Trójca” powstał przy próbie opisu Jedynego w Trójcy Boga, tegoż że istnieje trzy wieczne osoby Boże. Nie znaczy zatem, że jest trzech Bogów. Trójca Święta to jeden Bóg pod trzema postaciami.