WatchDog PFRON

WatchDog PFRON

PFRON to fundusz, który posiadane środki przeznacza w szczególności na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jak również na ich rehabilitację zarówno społeczną, jak i zawodową. Pieniądze pochodzące z funduszu PFRON są zatem wykorzystywane na różnorodnego postaci dofinansowania działalności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a pochodzą z obligatoryjnych wpłat pracowników jednostek spełniających określone przez przepisy warunki. Aktywność PFRON jest obiektem zainteresowania wielu osób, stąd inicjatywa stworzenia areny wymiany opinii i wiadomości dotyczących tego organu. Portal Watchdog PFRON stanowi właśnie taką platformę. Watchdog próbuje w sposób samodzielny i bezstronny oceniać dystrybucję środków publicznych, które są przeznaczone na wzmacnianie działalności osób niepełnosprawnych, monitoruje oraz ocenia wszelkie prawne i kompleksowe rozwiązania w dziedzinie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.