Ludwik Dorn

Ludwik Dorn

Ludwik Dorn to pochodzący z Tarnopola były polski polityk, który obecnie zajmuje się działalnością publicystyczną, między innymi na łamach magazynu internetowego Nowa Konfederacja. Był posłem na Sejm przez pięć kadencji w latach 1997-2015. Pełnił funkcje wicepremiera oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza a później także Jarosława Kaczyńskiego.

Jego działalność polityczna rozpoczęła się w trakcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Angażował się w działalność Komitetu Obrony Robotników, a w latach 80. jawnie prowadził działalność opozycyjna, za co też trafił do aresztu. W stanie wojennym był ścigany listem gończym i musiał się ukrywać przez półtora roku. Ludwik Dorn zajmował się też redagowaniem i wydawaniem wielu gazet opozycyjnych w tym czasie, zastępował przez pewien czas internowanego Adama Michnika. Opowiadał się zdecydowanie przeciw obradom Okrągłego Stołu, przyjmując postawę bardziej radykalną. Jego zdaniem należało doprowadzić do zjednoczenia związków zawodowych, Kościoła katolickiego oraz wojskowych przeciwko komunistycznemu rządowi.

Po obaleniu komuny Ludwik Dorn nawiązał bliższą współprace z Jarosławem Kaczyńskim, z którym to założył Porozumienie Centrum, stając się zapleczem politycznym dla ubiegającego się o prezydenturę Lecha Wałęsy. Po jego zwycięstwie został szefem zespołu analiz w Kancelarii Prezydenta RP, co trwało aż do konfliktu Wałęsy z braćmi Kaczyńskimi. W nowym tysiącleciu związał się z Prawem i Sprawiedliwością, której wierny był do końca swojej kariery politycznej. W 2011 roku przeszedł do Solidarnej Polski, co de facto zakończyło jego działalność polityczną.

Radny dzielnicy ochota

 radny dzielnicy ochota

Jest wiele osób, jakie chce uczestniczyć w wyborach samorządowych, jednak czy są to właściwe osoby o właściwych kompetencjach ? Czy jesteśmy świadomi swoich wyborów ? To pytanie zadają sobie od lat ludzie, jacy głosują. Można powiedzieć, że poszczególne wybory są trafne inne trochę mniej, jednak zawsze mamy możliwość ! Co parę lat radnych oraz osoby na stanowiskach wysokich w naszym mieście mogą być wymieniane, dzięki wyborom ! Rada miasta, jest ważnym urzędem wykonywanym w dowolnym większym mieście, dlatego trzeba wybierać do niej właściwych kandydatów. Uważamy, że najlepszym z nich jest Pan Karol Wiszniewski. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nim więcej zapraszamy na stronę !

Http://nowaprawica.katowice.pl/

Http://nowaprawica.katowice.pl/

Nowa prawica oddział w Katowicach – Zapraszamy do zaznajomienia się się z informacjami opublikowanymi na naszej stronie www, znaleźć można tutaj informacje na temat struktury obowiązującej w ramach partii jak też jej działaczy. Poza informacji typowo organizacyjnych znaleźć można też cykliczne informatory KNP Katowice, podsumowujące działania w partii, oddziale jak też przynależących do oddziału kołach. Poprzez naszą stronę jesteś w stanie też zostać zwykłym członkiem partii. Gorąco zachęcamy do zaznajomienia się z wszystkimi informacjami.