Badanie ph gleby

Na kondycję oraz owocowanie upraw oddziałuje multum czynników. Potrzebne jest dokładne nawożenie, zgodne z dzisiejszymi normami. Dzięki niemu dostarczymy roślinom żądanych pierwiastków odżywczych. By jednak im nie zaszkodzić, wcześniej należy zrealizować badanie ziemi. Ma ono na celu oszacowanie niedostatków bądź nadmiarów konkretnych elementów oraz skalkulowanie najodpowiedniejszej dawki nawozu dla danego sortu gleby oraz roślin. Taką ocenę realizuje firma Fertico. Jest to komórka badawcza zawierająca w swojej propozycji badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne albo molekularne. Dzierży formalne pozwolenia, dzięki którym wyniki jej działalności mogą pozwolić zarejestrować środki ochrony roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Własne laboratoria ma w trzech różnorodnych punktach Polski.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.