Posts Tagged ‘studniarstwo Poznań’

Wiercenie Studni i Szukanie Wody

Wiercenie Studni i Szukanie Wody

Nawiercanie studni niedrogo i ze znalezieniem najwłaściwszego położenia pod otwór. Studnie wiercimy różnorakimi technologiami w zależności od potrzeb. Otwory realizujemy w sposób estetyczny i maksymalnie bezinwazyjny, również na regionach gęsto zabudowanych i z nasadzeniami zieleni. Jeśli potrzebujesz darmowej wody do przeznaczeń w siedlisku domowym, w parku do nawadniania, na budowie zainwestuj w odwiert studni wraz z wyposażeniem. Podług aktualnych przepisów w zastosowaniach nie firmowych możesz bez informowania i zyskiwania pozwolenia zbudować studnię o głębokości do 30m i poborze wody do 5000L na dobę. Zapewnia ci to perspektywę zasilenia w bezpłatną wodę nawadniającej instalacji ogrodowej, małych hodowli przydomowych i domu mieszkalnego lub przemysłowego. Przed zleceniem studni nawiercanej nieodzownie wykonaj w naszej spółce niedrogą ocenę hydrogeologiczną, jaka umożliwi obliczyć głebokość studni, a więc koszty odwiertu i jej skuteczność. Działalności wykonujemy na terenie Poznania i promieniu do 150km. Więcej informacji na witrynie wiercenie studni i szukanie wody.

Wpisy na mapie