Posts Tagged ‘polonia christiana’

Polonia Christiana

Polonia Christiana

Na rynku polskim jest dostępnych wiele czasopism o profilu katolickim – zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. To tygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki lub kwartalniki. Nakład tego typu pism wynosi od kilku do kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Cieszą się sporą popularnością, a jednym z najbardziej znanych jest „Polonia Christiana„.

Profil czasopisma „Polonia Christiana”

Dwumiesięcznik katolicki „Polonia Christiana” jest wydawany przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi. Co ciekawe, powstaje we współpracy z włoskim miesięcznikiem „Radici Cristiane”. Tematyka, która dominuje w większości tekstów, skupia się głównie na bieżących wydarzeniach, a także można znaleźć w nim odwołania do historii naszego kraju, kontynentu czy Kościoła. Z pismem związani są tacy felietoniści, jak Grzegorz Braun czy Andrzej Pilipiuk.

Artykuły ukazujące się w „Polonia Christiana”

Prócz wyżej wymienionych autorów, z tytułem współpracują także Jan Gać, Michał Wałach, Krystian Kratiuk czy kard. Raymond Burke. Ich teksty mają charakter komentarzy odnoszących się do spraw rozgrywających się w państwie czy w Europie. Często analizują także historię katolicyzmu. Trzeba także wiedzieć, że w internecie można znaleźć portal zamieszczający newsy wzorowane na artykułach zamieszczonych w czasopiśmie „Polonia Christiana”.