Posts Tagged ‘OZE czyste powietrze’

Odnawialne Źródła Energii w programie Czyste Powietrze

Odnawialne Źródła Energii w programie Czyste Powietrze

Odnawialne Źródła Energii w programie Czyste Powietrze to szansa na uzyskanie dofinansowania na budowę alternatywnych wobec węgla źródeł prądu. W Polsce ponad 90% energii elektrycznej pochodzi ze spalania węgla. W oczywisty sposób przekłada się to na ilość zanieczyszczeń, jakie trafiają do atmosfery, a poprzez nią także i do naszych płuc. Stąd nacisk na to, aby zwiększyć zastosowanie bardziej ekologicznych elektrowni. Program ten ma na celu promowanie małych instalacji wiatrowych i słonecznych. Odnawialne Źródła Energii w programie Czyste Powietrze to raczej idea małych kroków. Indywidualne gospodarstwa są relatywnie bardziej szkodliwe dla środowiska, ponieważ nie stać je na zaawansowane technologie filtrujące. Z tego powodu inwestycje w nie jest aż tak kluczowa.