Posts Tagged ‘kolonoskopia’

Chirurg Szczecin – vulmedkolonoskopia.pl

Chirurg Szczecin - vulmedkolonoskopia.pl

Kolonoskopia to tytuł zabiegu , który ma na celu dokładne zbadania wnętrza flaki grubego. Do wykonania kolonoskopii wykorzystuje się bardzo smukły oraz giętki endoskop. Głównym celem tego rodzaju zabiegu jest ocena stanu błony śluzowej jelita. W niektórych przypadkach możliwe jest pobranie próbki śluzu w celu późniejszego przeprowadzenia badania histopatologicznego. W dodatku za sprawą tej metodzie możliwe jest również niszczenie polipów, tamowanie krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego czy nawet zmniejszenie masy guza w przypadkach nieoperacyjnych w celu poprawienia komfortu. Przed zabiegiem należy pamiętać, aby nie odbierać pokarmów stałych, nie jeść owoców pestkowych i buraków czerwonych, których pigment utrudnia poprawne badanie błony śluzowej. Badanie przeprowadza się bez znieczulenia w pozycji podobnej do pozycji embrionalnej. Badanie to wykonamy bez problemów. Zapraszamy do nas.

Kolonoskopia diagnostyczna Bochnia

Kolonoskopia diagnostyczna Bochnia

Kolonoskopia z pewnością nie należy do badań przyjemnych, a wręcz przeciwnie. Jednak jest to badanie, które umożliwia dokładną diagnostykę wnętrza jelita grubego. Za jego pomocą można zbadać cały odcinek. Umożliwia to giętki endoskop (kolonoskop). Głównym celem kolonoskopii diagnostycznej jest zbadanie śluzu jelita grubego. Badanie to jest wykonywane w Centrum Medycznym Multimed koło Bochni.

Co zyskujemy dzięki kolonoskopii diagnostycznej? W jaki sposób przebiega to badanie?

Kolonoskopia diagnostyczna w brzeskim centrum medycznym koło Bochni polega na wprowadzeniu kolonoskopu do jelita grubego poprzez bańkę odbytnicy, esicę i okrężnicę zstępującą, poprzecznicę i okrężnicę wstępującą do zastawki krętniczo-kątniczej. Istnieje możliwość także pobrania próbek, które pozwolą na późniejszą diagnostykę.

Dzięki kolonoskopii możemy zdiagnozować polipy w jelicie grubym, wykryć raka jelita grubego, zmienić rytm wypróżnień.

Jeżeli chcesz wykonać kolonoskopie diagnostyczną w miejscu z miłą obsługą, nowoczesnym sprzętem i wysoko wykwalifikowanymi lekarzami zachęcamy do zapisu na badanie w brzeskim centrum medycznym koło Bochni. Zapisu możesz dokonać poprzez kontakt telefoniczny oraz formularz znajdujący się na stronie internetowej – kolonoskopia diagnostyczna Bochnia/.